โรงเรียนระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรม ได้รับรางวัลเหรียญทอง ประเภทโรงเรียนสิ่งแวดล้อม

✨โรงเรียนระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรม✨

👉ได้รับรางวัลเหรียญทอง ประเภทโรงเรียนสิ่งแวดล้อม

👉ในการประกวดนิทรรศการโครงการส่งเสริมระบบความปลอดภัยในสถานศึกษาอย่างรอบด้าน ภายใต้ “สถานศึกษาปลอดภัย”(MOE SAFETY CENTER) ประจำปีงบประมาณ 256

ออกแบบโดย dsite.in.th