ประชุมประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ.2566

เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2566 นำโดย นางฐิติรัตน์ ภูริปัญญาวรกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมด้วย คณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา จัดกิจกรรมประชุมประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. 2566 เพื่อแจ้งวาระการประชุมต่างๆ ในการร่วมพัฒนาโรงเรียนและเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 ณ ห้องโสตฯ โรงเรียนระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรม

>>ภาพกิจกรรมคลิก<<

ออกแบบโดย dsite.in.th