กิจกรรม “BIG Cleaning DAY” ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2/2566

วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2566 นำโดย นางฐิติรัตน์ ภูริปัญญาวรกุล พร้อมด้วยคณะครู และบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรม ร่วมกิจกรรม“BIG Cleaning DAY” โดยร่วมกันทำความสะอาดบริเวณพื้นที่ส่วนต่างๆ และปรับปรุงภูมิทัศน์ของโรงเรียน เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2/2566

>>ภาพกิจกรรมคลิก<<

ออกแบบโดย dsite.in.th