การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 2/2566

วันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2566 นำโดย นายเอนก นาคเรืองศรี ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พร้อมด้วยผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรม ร่วมประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 2/2566 เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานด้านการศึกษา ตลอดจนความคืบหน้าในการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนและการดำเนินงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนาการเรียนการสอนในด้านอื่นๆ

>>ภาพกิจกรรมคลิก<<

ออกแบบโดย dsite.in.th