การปรับภูมิทัศน์บริเวณภายในโรงเรียนระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรม

เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2566 นางฐิติรัตน์ ภูริปัญญาวรกุล ผู้อำนวยการโรงเรียน มอบหมายให้ นางสาวณัฐกฤตา ดีมูล รองผู้อำนวยการโรงเรียน กำกับดูแล และดำเนินการปรับภูมิทัศน์บริเวณภายในโรงเรียนระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรม โดยได้รับการสนับสนุนเครื่องจักรกลจากเทศบาลเมืองมาบตาพุด จังหวัดระยอง เพื่อความสวยงาม ปลอดภัยแก่นักเรียน และเป็นระเบียบเรียบร้อย

>>ภาพกิจกรรมคลิก<<

ออกแบบโดย dsite.in.th