กิจกรรมการประกวดนางนพมาศ ชุมชนวัดชากลูกหญ้า (Recycle)

เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 โรงเรียนระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรม นำโดย นางฐิติรัตน์ ภูริปัญญาวรกุล ผู้อำนวยโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครูได้ร่วมกิจกรรมการประกวดนางนพมาศ ชุมชนวัดชากลูกหญ้า (Recycle) โดยนางสาวสุดาทิพย์ นนทะโคตร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 ได้รับรางวัลชนะเลิศ ฝึกซ้อมโดยครูชนินาถ ทับทวี ในงานสานสายสัมพันธ์ ร่วมสืบสานประเพณี ลอยกระทง ประจำปี 2566 จัดโดยชุมชนวัดชากลูกหญ้า

>>ภาพกิจกรรมคลิก<<

ออกแบบโดย dsite.in.th