ประชุมประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. 2566

เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2566 นำโดย นางฐิติรัตน์ ภูริปัญญาวรกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมด้วย คณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา จัดกิจกรรมประชุมประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. 2566 เพื่อชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรทั้ง 4 กลุ่มงาน รวมถึงมอบของที่ระลึกวันคล้ายวันเกิดบุคลากรที่เกิดเดือนกันยายน-เดือนตุลาคม เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานต่อไป ณ อาคารมัลติมีเดีย โรงเรียนระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรม

>>ภาพกิจกรรมคลิก<<

ออกแบบโดย dsite.in.th