ร่วมโครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชน ประจำปี 2567 โดยกองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองมาบตาพุด

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 นำโดย นางฐิติรัตน์ ภูริปัญญาวรกุล พร้อมด้วย คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรม ร่วมโครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชน ประจำปี 2567 โดยกองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองมาบตาพุด เพื่อแสดงความคิดเห็นการเสนอพิจารณาโครงการพัฒนาต่างๆของชุมชนและโรงเรียนต่อไป ณ ที่ทำการชุมชนมาบชลูด

>>ภาพกิจกรรมคลิก<<

ออกแบบโดย dsite.in.th