การประชุมสัมมนาทางวิชาการ เรื่องการบริหารสู่คุณภาพ เรียนดี มีความสุข และการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 (ส.บ.ม.ท.)

ระหว่างวันที่ 13-16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 นางฐิติรัตน์ ภูริปัญญาวรกุล ผู้อำนวยการโรงเรียน ระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรม ได้เข้าร่วมการประชุมสัมมนาทางวิชาการ เรื่องการบริหารสู่คุณภาพ เรียนดี มีความสุข และการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 (ส.บ.ม.ท.) ณ โรงแรมดิเอ็มเพลส จังหวัดเชียงใหม่

>>ภาพกิจกรรมคลิก<<

ออกแบบโดย dsite.in.th