โครงการอบรมการนวดแผนไทยมรดกทางภูมิปัญญาเพื่อทักษะอาชีพ

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 นำโดย นางฐิติรัตน์ ภูริปัญญาวรกุล พร้อมด้วย คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรม จัดอบรม “โครงการอบรมการนวดแผนไทยมรดกทางภูมิปัญญาเพื่อทักษะอาชีพ” ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความสามารถ เกิดทักษะด้านการนวดแผนไทย และพัฒนาองค์ความรู้เรื่องการนวดไปประกอบอาชีพในอนาคต ณ อาคารมัลติมีเดีย โรงเรียนระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรม

>>ภาพกิจกรรมคลิก<<

ออกแบบโดย dsite.in.th