ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์และแหล่งเรียนรู้ เทพื้นปูนตามรั้วหน้าโรงเรียน

โรงเรียนระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรม ได้ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์และแหล่งเรียนรู้ เทพื้นปูนตามรั้วหน้าโรงเรียน เพื่อทำเป็นที่ให้นักเรียนได้พักผ่อนและรอรถรับส่งหรือรอผู้ปกครองมารับ ตามมาตรการความปลอดภัยของสถานศึกษา

ออกแบบโดย dsite.in.th