การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาประจำ ปีการศึกษา 2567-2570

ระหว่างวันที่ 13 – 15 มีนาคม พ.ศ. 2567 โรงเรียนระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรม นำโดยนางฐิติรัตน์ ภูริปัญญาวรกุล ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาประจำ ปีการศึกษา 2567-2570 ณ อาคารมัลติมีเดีย โรงเรียนระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรม

>>ภาพกิจกรรมคลิก<<

ออกแบบโดย dsite.in.th