การสอบคัดเลือกนักเรียนศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2567

วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2567 โรงเรียนระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรม นำโดย นางฐิติรัตน์ ภูริปัญญาวรกุล ผู้อำนวยการโรงเรียน ดำเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2567 โดยมีนางสาวนาฏสุคนธ์ ดำรงเกียรติสกุล รองผู้อำนวยการโรงเรียนตรวจเยี่ยมดูแลความเรียบร้อยและให้กำลังใจนักเรียนในการสอบ ณ สนามสอบ โรงเรียนระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรม

>>ภาพกิจกรรมคลิก<<

ออกแบบโดย dsite.in.th