กิจกรรมกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ (สายรัก สายใจ สายใย ลูกอุตสาหกรรม) ประจำปีการศึกษา 2567

วันที่ 15 พฤษภาคม 2567 นำโดย นางฐิติรัตน์ ภูริปัญญาวรกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรม พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรม ร่วมกิจกรรมกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ (สายรัก สายใจ สายใย ลูกอุตสาหกรรม) ประจำปีการศึกษา 2567 เพื่อรับโอวาทจากผู้อำนวยการโรงเรียน ได้พบกับคุณครูที่ปรึกษาของแต่ละห้องเรียน และให้นักเรียนได้ร่วมฐานกิจกรรมต่างๆ อย่างสนุกสนาน

>>ภาพกิจกรรมคลิก<<

ออกแบบโดย dsite.in.th