ประชุมการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567

วันที่ 15 พฤษภาคม 2567 นำโดย นางฐิติรัตน์ ภูริปัญญาวรกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนโรงเรียนระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรม พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมประชุมการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 เพื่อชี้แจงและสร้างความเข้าใจการปฏิบัติงาน ได้อย่างถูกต้องตามนโยบายจากหน่วยงานต้นสังกัด ให้สามารถดำเนินกิจกรรมต่างๆ ภายในโรงเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และแสดงความยินดีต้อนรับแก่ ครูและบุคลากรทางการศึกษาใหม่ ณ ห้องโสตทัศนศึกษา

>>ภาพกิจกรรมคลิก<<

ออกแบบโดย dsite.in.th