แนะแนวการศึกษาต่อ ให้แก่นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในเขตพื้นที่ให้บริการ 2โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนวัดมาบชลูด และโรงเรียนวัดชากลูกหญ้า

ระหว่างวันที่ 17 – 18 มกราคม พ.ศ. 2567 งานแนะแนว กลุ่มบริหารงานวิชาการ โรงเรียนระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรม ลงพื้นที่ออกแนะแนวการศึกษาต่อ ให้แก่นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในเขตพื้นที่ให้บริการ 2โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนวัดมาบชลูด และโรงเรียนวัดชากลูกหญ้า พร้อมทั้งจัดกิจกรรมสร้างความสนุกสนานและมอบรางวัลให้แก่นักเรียน

>>ภาพกิจกรรมคลิก<<

ออกแบบโดย dsite.in.th