ร่วมต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคม นำโดย นายทวีศักดิ์ คำภีระ ผู้อำนวยการโรงเรียน

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 นางฐิติรัตน์ ภูริปัญญาวรกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรม มอบหมายให้นางเยาวลักษณ์ มหาจักษ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารวิชาการ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคม นำโดย นายทวีศักดิ์ คำภีระ ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้วยความยินดียิ่ง

>>ภาพกิจกรรมคลิก<<

ออกแบบโดย dsite.in.th