การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) (องค์การมหาชน) ผ่านทางระบบ DIGITAL TESTING

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 นางฐิติรัตน์ ภูริปัญญาวรกุล ผู้อำนวยการโรงเรียน ระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรม ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าสนามสอบ ได้ติดตาม กำกับดูแลความเรียบร้อยของการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (องค์การมหาชน) ผ่านทางระบบ DIGITAL TESTING ณ สนามสอบ โรงเรียนระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรม

>>ภาพกิจกรรมคลิก<<

ออกแบบโดย dsite.in.th