กิจกรรม EEC Innovation

เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2566 โรงเรียนระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรม นำโดยนางอัจฉรา นิตยวัน ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วย คณะผู้บริหารคณะครูและนักเรียน ร่วมจัดแสดงผลงานวิชาการและนวัตกรรมของโรงเรียนในกิจกรรม EEC Innovation for the future Symposium ณ โรงแรมสตาร์ คอนเวนชั่น ระยอง เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แนวคิดและวิธีการ เครื่องมือการจัดการเรียนการสอน การสร้างสื่อและกระบวนการพัฒนาสมรรถนะที่ตรงตามความถนัดและความสนใจของนักเรียน ตามบริบทของสถานศึกษา

ออกแบบโดย dsite.in.th