ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวสุดาทิพย์ นนทะโคตร ได้รับคัดเลือก เป็นตัวแทนระดับจังหวัดระยอง ในการประกวดTO BE NUMBER ONE IDOL รุ่น 14

โรงเรียนระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรม

ขอแสดงความยินดีกับ

🎉นางสาวสุดาทิพย์ นนทะโคตร🎉

ได้รับคัดเลือก เป็นตัวแทนระดับจังหวัดระยอง ในการประกวดTO BE NUMBER ONE IDOL รุ่น14

ออกแบบโดย dsite.in.th