กิจกรรม ลดขยะ รักษ์ทะเล โดยชมรมอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม

✨โรงเรียนระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรม✨

▶️จัดกิจกรรม ลดขยะ รักษ์ทะเล โดยชมรมอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างจิตสำนึกและเห็นคุณค่าของพลังงานและสิ่งแวดล้อม◀️

>>ภาพกิจกรรมคลิก<<

ออกแบบโดย dsite.in.th