กิจกรรมเรียนรู้การบริหารจัดการขยะรีไซเคิล เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการจัดการ แยกแยะขยะที่ถูกต้อง

เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2566 โรงเรียนระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรม นำโดย นางอัจฉรา นิตยวัน ผู้อำนวยโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครูและบุคคลากรทางการศึกษา และตัวแทนนักเรียน จัดกิจกรรมเรียนรู้การบริหารจัดการขยะรีไซเคิล เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการจัดการ แยกแยะขยะที่ถูกต้อง นำไปสู่ การสร้างคุณค่าและเพิ่มมูลค่าให้กับขยะ ณ ศูนย์บริหารและจัดการขยะรีไซเคิล ชุมชนวัดชากลูกหญ้า

>>ภาพกิจกรรม<<

ออกแบบโดย dsite.in.th