เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างมาตรการความปลอดภัยในสถานศึกษาอย่างรอบด้านภายใต้ “สถานศึกษาปลอดภัย”(MOE SAFETY CENTER) ปีงบประมาณ 2566

วันที่ 25 สิงหาคม 2566 โรงเรียนระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรม นำโดย นางอัจฉรา นิตยวัน ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยตัวแทนคณะครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างมาตรการความปลอดภัยในสถานศึกษาอย่างรอบด้านภายใต้ “สถานศึกษาปลอดภัย”(MOE SAFETY CENTER) ปีงบประมาณ 2566 กิจกรรมที่ 6 ประเมินผลการดำเนินงานโรงเรียนด้านอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม เพื่อส่งเสริมความปลอดภัยในสถานศึกษา ณ โดมอเนกประสงค์โรงเรียนชลราษฎรอำรุง อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี

>>ภาพกิจกรรมคลิก<<

ออกแบบโดย dsite.in.th