ร่วมโครงการเพื่อนชุมชนติวเตอร์ และเพื่อนชุมชนเปิดประตูสู่อนาคตตามแนวคิด 2566

วันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 กลุ่มงานแนะแนวโรงเรียนระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรม ได้นำนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5-6 เข้าร่วมโครงการเพื่อนชุมชนติวเตอร์ และเพื่อนชุมชนเปิดประตูสู่อนาคตตามแนวคิด “ออกแบบตามฝันที่ใช่ สู่รั้วมหาวิทยาลัยตามที่ชอบ” เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้เตรียมความพร้อมในการเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ประจำปี 2566 ระหว่างวันอังคาร ที่ 7 พ.ย. – วันศุกร์ที่ 10 พ.ย. 2566 ณ ห้องสุนทรภู่ โรงแรมสตาร์ คอนเวนชั่น ระยอง

>>ภาพกิจกรรมคลิก<<

ออกแบบโดย dsite.in.th