กิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ ตามโครงการเฉลิมพระเกียรติต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

วันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 นางฐิติรัตน์ ภูริปัญญาวรกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรม พร้อมด้วยคณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ ตามโครงการเฉลิมพระเกียรติต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ เพื่อให้นักเรียนมีจิตสำนึกที่ดีในสถาบันพระมหากษัตริย์ อีกทั้งยังเป็นการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมอีกด้วย

>>ภาพกิจกรรมคลิก<<

ออกแบบโดย dsite.in.th