กิจกรรม ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2/2566

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2566 โรงเรียนระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรม นำโดย นางฐิติรัตน์ ภูริปัญญาวรกุล ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา จัดประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 เพื่อชี้แจงนโยบาย กฎระเบียบของสถานศึกษา พร้อมทั้งแนวทางการปฏิบัติของนักเรียนและผู้ปกครอง รวมถึงการพบปะพูดคุยกับครูที่ปรึกษา เพื่อหาแนวทางในการดูแลนักเรียน ณ อาคารมัลติมีเดีย โรงเรียนระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรม

>>ภาพกิจกรรมคลิก<<

ออกแบบโดย dsite.in.th