การประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 3

วันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2566 นางฐิติรัตน์ ภูริปัญญาวรกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรม พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร และคณะครู จัดการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 3 โดยมีครูผู้ช่วยที่ได้รับการประเมิน ทั้งหมด 5 ท่าน ดังนี้ นายประภากร ทองนอก นางสาวอธิชา ถาบุญเรือง นางสาววิชุดา ยาปัน นางสาวเอมิกา มูลประเสริฐ และ นายฉัตรชัย เกิดโภคา

>>ภาพกิจกรรมคลิก<<

ออกแบบโดย dsite.in.th