กิจกรรม “งานแนะความรู้ สู่แนวทางสร้างอาชีพ ประจำปีการศึกษา 2566”

วันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2566 นางฐิติรัตน์ ภูริปัญญาวรกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรม พร้อมด้วย คณะครูกลุ่มบริหารวิชาการ ได้จัดกิจกรรม “งานแนะความรู้ สู่แนวทางสร้างอาชีพ ประจำปีการศึกษา 2566” เพื่อรับฟังข้อมูลสารสนเทศในการเลือกตัดสินใจเข้าศึกษาต่อในด้านที่ตนเองสนใจ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

>>ภาพกิจกรรมคลิก<<

ออกแบบโดย dsite.in.th