กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ-ภาษาจีนสำหรับนักเรียน Languages Camp for Students

เมื่อวันที่ 23-24 ธันวาคม 2566 นางฐิติรัตน์ ภูริปัญญาวรกุล ผู้อำนวยการโรงเรียน มอบหมายให้คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ นำนักเรียนเข้าร่วม“กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ-ภาษาจีนสำหรับนักเรียน Languages Camp for Students ” ภายใต้โครงการต่อยอดพัฒนาสมรรถนะการจัดการโรงเรียนต้นแบบการใช้ภาษาต่างประเทศทั้งครูและนักเรียนในเขตพื้นที่ EEC (การใช้ภาษาอังกฤษ-จีน) เพื่อเพิ่มทักษะ ประสบการณ์และยกระดับการศึกษาสู่ระดับสากล ณ สวนนงนุช พัทยา จังหวัดชลบุรี

>>ภาพกิจกรรมคลิก<<

ออกแบบโดย dsite.in.th