กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการในการพัฒนาศักยภาพครูผู้ช่วยสู่การเป็นครูมืออาชีพ ประจำปีการศึกษา 2567 รุ่นที่ 2

ระหว่างวันที่ 23-24 ธันวาคม 2566 นางนิสา บรรจงการ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง เป็นประธานในพิธีเปิด การอบรมเชิงปฏิบัติการในการพัฒนาศักยภาพครูผู้ช่วยสู่การเป็นครูมืออาชีพ และ นางฐิติรัตน์ ภูริปัญญาวรกุล ผู้อำนวยการโรงเรียน ร่วมเป็นวิทยากรในการอบรม และนำคณะครูผู้ช่วยโรงเรียนระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรม จำนวน 11 ท่าน เข้ารับการอบรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างศักยภาพเชิงวิชาการของผู้เข้ารับการพัฒนาให้สามารถขับเคลื่อนแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์และองค์ความรู้ในการจัดการเรียนรู้ ณ ห้องประชุมสีดาแกรนด์บอลลูม โรงแรมสีดารีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก

>>ภาพกิจกรรมคลิก<<

ออกแบบโดย dsite.in.th