แนะแนวการศึกษาต่อ ให้แก่นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในเขตพื้นที่บริการ 3 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนวัดตากวน โรงเรียนบ้านมาบตาพุดโรงเรียนวุฒินันท์

ระหว่างวันที่ 9 – 11 มกราคม พ.ศ. 2567 งานแนะแนว กลุ่มบริหารงานวิชาการ โรงเรียนระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรม ลงพื้นที่ออกแนะแนวการศึกษาต่อ ให้แก่นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในเขตพื้นที่บริการ 3 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนวัดตากวน โรงเรียนบ้านมาบตาพุดโรงเรียนวุฒินันท์ พร้อมทั้งจัดกิจกรรมสร้างความสนุกสนานและมอบรางวัลให้แก่นักเรียน

>>ภาพกิจกรรมคลิก<<

ออกแบบโดย dsite.in.th