บริษัทเบเยอร์ จำกัด มอบสีสำหรับทาอาคารผ่านมูลนิธิที่อยู่อาศัยประเทศไทยให้แก่ โรงเรียนระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรม

ระหว่างวันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2567 บริษัทเบเยอร์ จำกัด ได้มอบสีสำหรับทาอาคารผ่านมูลนิธิที่อยู่อาศัยประเทศไทยให้แก่ โรงเรียนระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรม เพื่อเป็นการปรับ ภูมิทัศน์ และเสริมสร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน โดยนางฐิติรัตน์ ภูริปัญญาวรกุล ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครูได้ให้การต้อนรับ และคอยอำนวยความสะดวกแก่ทางมูลนิธิในครั้งนี้ และขอขอบคุณผู้ประสานงาน ผอ.สุนีย์ แก้วอุไร กลุ่มส่งเสริมการศึกษา สพม.ชลบุรี ระยอง

>>ภาพกิจกรรมคลิก<<

ออกแบบโดย dsite.in.th