กิจกรรมพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม

เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2566 นางอัจฉรา นิตยวัน ผู้อำนวยการโรงเรียน มอบหมายให้ นางสาวณัฐกฤตา ดีมูล รองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา จัดกิจกรรมพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามของลูกเสือ เนื่องในวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ เพื่อระลึกถึงพระบาทสมเด็จพระมุงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ผู้ทรงก่อตั้งกิจกรรมลูกเสือไทย และพัฒนาลูกเสือทั้งกาย สติปัญญา จิตใจ และศิลธรรม ให้เป็นพลเมืองที่ดี

https://www.facebook.com/Rayongwitnikom

ออกแบบโดย dsite.in.th