แนะแนวการศึกษาต่อ ให้แก่นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในเขตพื้นที่บริการ 2 โรงเรียนได้แก่ โรงเรียนวัดบ้านฉาง และโรงเรียนวัดประชุมมิตรบำรุง

ระหว่างวันที่ 29-31 มกราคม พ.ศ.2567 งานแนะแนว กลุ่มบริหารงานวิชาการโรงเรียนระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรม ลงพื้นที่แนะแนวการศึกษาต่อ ให้แก่นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในเขตพื้นที่บริการ 2 โรงเรียนได้แก่ โรงเรียนวัดบ้านฉาง และโรงเรียนวัดประชุมมิตรบำรุง พร้อมทั้งจัดกิจกรรมสร้างความสนุกสนานและมอบรางวัลให้แก่นักเรียน

>>ภาพกิจกรรมคลิก<<

ออกแบบโดย dsite.in.th