ยินดีต้อนรับ และแสดงความยินดีกับครูบรรจุใหม่ นายธเนศ ชัยวงค์ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาจีน)

✨✨โรงเรียนระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรม✨✨

🎉ยินดีต้อนรับ และแสดงความยินดีกับครูบรรจุใหม่ จำนวน 1 ท่าน 🎉

👉นายธเนศ ชัยวงค์ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาจีน)

-+-+-+-ด้วยความยินดียิ่ง-+-+-+-

ออกแบบโดย dsite.in.th