รับมอบอุปกรณ์ชุดตรวจ atk หน้ากากอนามัย และเจลแอลกอฮอล์ จากกลุ่มบริษัทในนิคมอุตสาหกรรมเอเซีย จ.ระยอง

วันที่ 24 พฤษภาคม 2565 โรงเรียนระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรม นำโดย นางสาวณัฐกฤตา ดีมูล รองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู และนักเรียน รับมอบอุปกรณ์ชุดตรวจ atk หน้ากากอนามัย และเจลแอลกอฮอล์ จากกลุ่มบริษัทในนิคมอุตสาหกรรมเอเซีย จ.ระยอง เพื่อใช้ประโยชน์ต่องานอนามัยโรงเรียนต่อไป
อาจเป็นรูปภาพของ 13 คน และ ข้อความพูดว่า "প โรงเรียนระยองวิหยาคม นิคมอตสาหกรรม RAYONGWITTAYAKOM NIKOMUTSAHAKAM ฉบับที่ 13/65 วันที่ 25 พฤษภาคม 2565 รับมอบอุปกรณ์อนามัยโรงเรียน จากกลุ่มบริษทในิมอุดสาหกรรมเอเซีย วันที่ 24 พฤษภาคม 2565 โรงเรียนระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรม นำโดย นางสาวณัฐกฤตา ดีมูล รองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู และนักเรียน รับมอบอุปกรณ์ ชุดตรวจ atk หน้ากากอนามัย และเจลแอลกอฮอล์ จากกลุ่มบริษัทในนิคมอุตสาหกรรม เอเชีย จ.ระยอง เพื่อใช้งานอนามัยโรงเรียนต่อไป รายงานโดย นายเอกพันธ์ แวงวรรณ นายชนินาถ ทับทวี านประชาสัมพันธ์โรงเรียนระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรม 038 684 464 โรงเรียนระยองวิทยาคม นิคมอุดสาหกรรม http://www.rywnk.ac.th"
14
ออกแบบโดย dsite.in.th