การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน Ordinary National Education (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2566

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 โรงเรียนระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรม เป็นสนามสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน Ordinary National Education (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2566 โดยมี นางกฤตติกา เบญจมาลา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยาเป็นหัวหน้าศูนย์สอบ ซึ่งการดำเนินการสอบเป็นไปอย่างเรียบร้อย

>>ภาพกิจกรรมคลิก<<

ออกแบบโดย dsite.in.th