การอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับครูผู้สอน ระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนในเขตพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)

ระหว่างวันที่ 7-9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 นางฐิติรัตน์ ภูริปัญญาวรกุล ผู้อำนวยการโรงเรียน มอบหมายให้นายประภากร ทองนอก ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และนางสาวตุลารักษ์ พงศ์กิตติธัช ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับครูผู้สอน ระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนในเขตพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) หลักสูตรการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ อย่างยั่งยืน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (STEM) และเตรียมกำลังคนให้มีสมรรถนะตรงกับความต้องการของอุตสาหกรรมในเขตพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ณ โรงแรมบางแสน เฮอริเทจ จังหวัดชลบุรี

>>ภาพกิจกรรมคลิก<<

ออกแบบโดย dsite.in.th