กิจกรรมบรรยายพิเศษ หัวข้อ “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย” ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 นางฐิติรัตน์ ภูริปัญญาวรกุล ผู้อำนวยการโรงเรียน มอบหมายให้ นางเยาวลักษณ์ มหาจักษ์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรม พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมกับหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง จัดกิจกรรมบรรยายพิเศษ หัวข้อ “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย” ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 เพื่อเป็นการเผยแพร่ให้นักเรียนได้รับความรู้ความเข้าใจ ให้มีทัศนคติที่ดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ มีความเสียสละ มีอุดมการณ์ และมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี ทั้งนี้ทางโรงเรียนจึงขอขอบคุณทางหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง เป็นอย่างสูงที่มาให้ความรู้กับนักเรียนในครั้งนี้

>>ภาพกิจกรรมคลิก<<

ออกแบบโดย dsite.in.th