กิจกรรมการเลือกตั้งสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 โรงเรียนระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรม นำโดย นางฐิติรัตน์ ภูริปัญญาวรกุล จัดกิจกรรมการเลือกตั้งสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งสภานักเรียนในระบอบประชาธิปไตยภายในโรงเรียนและเสริมสร้างเครือข่ายการเรียนรู้วิถีประชาธิปไตยพร้อมทั้งนำไปใช้ ในชีวิตประจำวัน ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรม

>>ภาพกิจกรรมคลิก<<

ออกแบบโดย dsite.in.th