กิจกรรม เยี่ยมชมโรงงานการ์เดียน กลาส อ.บ้านค่าย จ.ระยอง

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 โรงเรียนระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรม นำโดย นางฐิติรัตน์ ภูริปัญญาวรกุล ผู้อำนวยการโรงเรียน มอบหมายให้ คุณครู Teach for Thailand นำนักเรียนจำนวน 30 คน เข้าร่วมกิจกรรม เยี่ยมชมโรงงานการ์เดียน กลาส อ.บ้านค่าย จ.ระยอง เพื่อสนับสนุนการศึกษาเรียนรู้นอกสถานศึกษาในอาชีพและสภาพแวดล้อมจริงในการปฏิบัติงาน รวมถึงการจัดกิจกรรมเพื่อให้ทราบถึงขั้นตอนการผลิตกระจก ประเภทของกระจก และการนำกระจกไปใช้ในชีวิตประจำวัน โรงเรียนระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรม ขอขอบคุณทางโรงงานการ์เดียน กลาส เป็นอย่างสูงในการนำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

>>ภาพกิจกรรมคลิก<<

ออกแบบโดย dsite.in.th