กิจกรรม “ค่ายเยาวชนรักษ์ป่าชายเลน” ร่วมกับบริษัท ดาว ประเทศไทย ศูนย์สิ่งแวดล้อมศึกษา อีอีซีและภาคีเครือข่ายป่าชายเลน

วันที่ 20-21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 นางฐิติรัตน์ ภูริปัญญาวรกุล ผู้อำนวยการโรงเรียน มอบหมายให้ คุณครูเอมิกา มูลประเสริฐ นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม “ค่ายเยาวชนรักษ์ป่าชายเลน” ร่วมกับบริษัท ดาว ประเทศไทย ศูนย์สิ่งแวดล้อมศึกษา อีอีซีและภาคีเครือข่ายป่าชายเลน เพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้ ระบบนิเวศป่าชายเลนและระบบนิเวศชายฝั่ง ให้กับนักเรียนเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ ความตระหนักถึงความสำคัญและมีความพร้อมที่จะร่วมเป็นส่วนหนึ่งในเครือข่ายการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าชายเลนของประเทศไทยในอนาคต ณ ห้องประชุมโรงเรียนชุมชนวัดตะเคียนทอง ต.ปากน้ำประแส อ.แกลง จ.ระยอง

>>ภาพกิจกรรมคลิก<<

ออกแบบโดย dsite.in.th