แนะแนวการศึกษาต่อ ให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในเขตพื้นที่บริการ ได้แก่ โรงเรียนเทศบาลมาบตาพุด

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 งานแนะแนว กลุ่มบริหารงานวิชาการ โรงเรียนระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรม ลงพื้นที่ออกแนะแนวการศึกษาต่อ ให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในเขตพื้นที่บริการ ได้แก่ โรงเรียนเทศบาลมาบตาพุด พร้อมทั้งจัดกิจกรรมสร้างความสนุกสนานและมอบรางวัลให้แก่นักเรียน

ออกแบบโดย dsite.in.th