จัดค่ายยุวชนคุณธรรม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 โรงเรียนระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรม นำโดย นางฐิติรัตน์ ภูริปัญญาวรกุล ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วย คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรม จัดค่ายยุวชนคุณธรรม ปีการศึกษา 2566 เพื่อให้นักเรียนเป็นผู้ที่มีลักษณะ อันพึงประสงค์ และเป็นผู้ที่นำหลักธรรมไปใช้เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตประจำวันและอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

>>ภาพกิจกรรมคลิก<<

ออกแบบโดย dsite.in.th