กิจกรรมประชุมประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. 2567

วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2567 นำโดย นางฐิติรัตน์ ภูริปัญญาวรกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมด้วย คณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา จัดกิจกรรมประชุมประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. 2567 เพื่อชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรทั้ง 4 กลุ่มงาน รวมถึงมอบของที่ระลึกวันคล้ายวันเกิดบุคลากรที่เกิดเดือนมีนาคม เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานต่อไป และร่วมฟังการบรรยายเรื่อง การจัดการขยะ จากหน่วยงานเทศบาลเมืองมาบตาพุด จ.ระยอง ณ อาคารมัลติมีเดีย โรงเรียนระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรม

>>ภาพกิจกรรมคลิก<<

ออกแบบโดย dsite.in.th