กิจกรรมปัจฉิมนิเทศและมอบประกาศนียบัตร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2566

เมื่อวันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2567 นำโดย นางฐิติรัตน์ ภูริปัญญาวรกุล พร้อมด้วย คณะครู และนักเรียนโรงเรียนระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรม ร่วมกิจกรรมปัจฉิมนิเทศและมอบประกาศนียบัตร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2566 เพื่อแสดงความยินดี และให้นักเรียนเกิดความรักความผูกพันมีความภาคภูมใจต่อสถานศึกษา

>>ภาพกิจกรรมคลิก<<

ออกแบบโดย dsite.in.th