จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

นางอัจฉรา นิตยวัน ผู้อำนวยการโรงเรียนระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรม

👉เข้ารับมอบโล่เชิดชูเกียรติในฐานะ “ผู้อำนวยการสถานศึกษาดีเด่น” ปีพุทธศักราช 2565 จากท่านอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาชั้นพื้นฐาน โดยสภาผู้ปกครองและครูแห่งประเทศไทย

เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2566 นางอัจฉรา นิตยวัน ผู้อำนวยการโรงเรียนระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรม
👉เข้ารับมอบโล่เชิดชูเกียรติในฐานะ “ผู้อำนวยการสถานศึกษาดีเด่น” ปีพุทธศักราช 2565 จากท่านอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาชั้นพื้นฐาน โดยสภาผู้ปกครองและครูแห่งประเทศไทย
👉ณ ศูนย์ประชุมนานาชาตินงนุชพัทยา (NICE) ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี
ออกแบบโดย dsite.in.th