การเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567

วันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 โรงเรียนระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรม นำโดย นางฐิติรัตน์ ภูริปัญญาวรกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนโรงเรียนระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรม คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาร่วมมือร่วมใจในการพัฒนาสถานที่ต่างๆในการเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 ทั้งนี้ทางโรงเรียนได้รับความอนุเคราะห์จากทางบริษัทนิคมอุตสาหกรรม WHAรถดับเพลิง จากเทศบาลมาตาพุด อำเภอเมือง จังหวัดระยอง ในการฉีดล้างถนน โรงอาหาร และอาคารอเนกประสงค์ครั้งนี้ด้วย

>>ภาพกิจกรรมคลิก<<

ออกแบบโดย dsite.in.th