การเรียนการสอนปรับพื้นฐานให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ระหว่างวันที่ 13–14 พฤษภาคม 2567 โรงเรียนระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรม นำโดย นางฐิติรัตน์ ภูริปัญญาวรกุล ผู้อำนวยการโรงเรียน จัดการเรียนการสอนปรับพื้นฐานให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เพื่อเตรียมความพร้อมด้านการเรียนให้กับนักเรียนก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2567

>>ภาพกิจกรรมคลิก<<

ออกแบบโดย dsite.in.th