ประชุมคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 3/2566

เมื่อวันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2567 นำโดย นายเอนก นาคเรืองสี ประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พร้อมด้วยผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรม ร่วมประชุมคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 3/2566 เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานด้านการศึกษา ตลอดจนความคืบหน้าในการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนและการดำเนินงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนาการเรียนการสอนด้านอื่นๆ

>>ภาพกิจกรรมคลิก<<

ออกแบบโดย dsite.in.th